Розв'язати задачу

Задача . Точки А, В, С, D   не лежать в одній площині. Довести, що прямі АС і ВD не перетинаються.