Початок І світової війни

1. Очікувані результати:

Ви зможете:

  • Називати причини та  привід війни;
  •  Визначати стратегічні плани суротивників;
  •  Розкривати причини вступу у війну її учасників;
  • Хронологічно зіставляти події та явища теми;
  • Показувати на карті країни, яка входили до складу Антанти та Троїсного союзу.