Корупція в Україні та шляхи її подолання

Корупція в Україні  та методи боротьби з нею на державному  рівні  –  питання, яке постійно виникає в ЗМІ, громадськості, посадовців.  Що реально відбувається на 

державному рівні для боротьби з цим явищем? Які заходи застосовуються?

       За останні роки рівень корупції в Україні виріс і став однією з гострих проблем сучасності.  Це  негативне  явище  створює  реальну  загрозу  безпеці,  демократичному розвитку  держави  та  суспільству,  конституційному  ладу,  а  саме:  підриває  авторитет країни,    завдає    шкоди      демократичним       засадам     управління     суспільством, функціонуванню державного апарату, обмежує конституційні права і свободи людини та   громадянина,   порушує   принципи   верховенства   права,   порушує   встановлений порядок    здійснення    повноважень     посадовими      і  службовими     особами    органів державної  влади,  управлінських  структур  приватного  сектора,  руйнує  моральні  та суспільні цінності, дискредитує державу на міжнародному рівні.

       Така  ситуація  вимагає  максимальної  концентрації  зусиль  усіх  гілок  влади  та органів місцевого самоврядування.

       Одним   з   важливих   кроків   на   шляху   подолання   корупції   в   Україні   стало прийняття  Верховною  Радою  України    Закону  України  «Про  запобігання         корупції».  Зазначений Закон спрямований на створення дієвого антикорупційного законодавства  України. Законом зокрема передбачено наступне:  розширення кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення; чітке   визначення   кола   суб’єктів,   які   здійснюють   заходи,   координують   та  контролюють діяльність із запобігання і протидії корупції;  конкретизацію     видів  обмежень     суб’єктів   відповідальності    за   корупційні  правопорушення       стосовно   використання      ними   службового     положення,     роботи  близьких родичі, суміщення посад та отримання такими суб’єктами подарунків; встановлення  обмежень  щодо  осіб,  які  звільнились  з  посад  або  припинили  діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави;  введення   нового   порядку   здійснення   фінансового   контролю,   встановлення  обов’язку декларування як доходів, так і витрат.         Єдина мета зусиль  усіх державних органів  у цьому напрямі  - це забезпечення  дотримання     прав   і  свобод   громадян,    якнайповнішої     реалізації  їхніх  законних  інтересів,   адже   єдиним   чинником   ефективності   роботи   у   цьому   випадку   є   те, наскільки громадяни задоволені виконанням зобов'язань, які бере на себе держава.

       Отже, на сьогоднішній день існує складність подолання корупції, яка пов’язана  ще  з  тим,  що  у  таких  протиправних  діяннях  зацікавлені  не  тільки  представники органів  влади,  а  й  бізнесмени  та  пересічні  громадяни.  Люди  схильні  дати  “хабаря”, навіть коли в них не вимагають, з метою мати державне рішення на свою користь  у найкоротші  терміни.  Необхідність  вирішення  цих  та  інших  проблем  обумовлюють подальші дослідження щодо вироблення ефективної антикорупційної політики. 

Остання зміна: неділя 24 лютий 2019 14:58